Resultaten op vraag

Sessienaam: BQ.tpz

Gemaakt: 10-12-14 14:00

2.) Wie heeft in deze quiz de meeste antwoorden goed?


Responsen


(procent)

(telling)

Iemand uit het publiek, dit is namelijk de slimste persoon in de zaal

44,12%

15

Een team, die bestaat namelijk uit twee personen en kunnen dus in overleg de beste beslissing maken

47,06%

16

De meerderheid van het publiek, want de meerderheid heeft meestal gelijk volgens wisdom of the crowd

8,82%

3


Totalen

100%

34

3.) Wat veroorzaakt de kleuringsreacties?


Responsen


(procent)

(telling)

Het schudden brengt de indigokarmijnmoleculen in een andere, aangeslagen toestand en deze heeft een andere absorptie

8,57%

3

De indigokarmijn en glucose vormen micellen, het schudden breekt deze op, waardoor het indigokarmijn vrij komt.

20%

7

Door het schudden lost er meer zuurstof uit de lucht op in het water. Dit oxideert indigokarmijn 1x (rood), dan 2x (groen).

31,43%

11

Door schudden opgelost zuurstof neutraliseert de basische natronloog, wat de pH verlaagt. Dit is reversibel: vandaar kleuring en ontkleuring.

40%

14


Totalen

100%

35

4.) Er is nog een kleuromslag mogelijk met indigokarmijn. Wat veroorzaakt deze reactie?


Responsen


(procent)

(telling)

Temperatuurverlaging brengt de moleculen in een lagere energietoestand.

9,09%

3

De CO2 verdrijft alle zuurstof uit het water en er vindt nog een reductie plaats.

39,39%

13

CO2 reageert met water en vormt koolzuur. De pH wordt verlaagd, waardoor de reactie verkleurt.

51,52%

17


Totalen

100%

33

5.) Hoeveel Donkere Materie is er op -dit moment- op aarde?


Responsen


(procent)

(telling)

0,000003 gram

25,81%

8

300 gram

19,35%

6

300000000000000000000 gram

22,58%

7

300000000000000000000000000000000000 gram

32,26%

10


Totalen

100%

31

6.) Hoe vaak wordt je in je hele leven ‘geraakt’ door een Donkere Materiedeeltje?


Responsen


(procent)

(telling)

1 x

48,15%

13

1000 x

25,93%

7

1000000x

18,52%

5

1000000000x

7,41%

2


Totalen

100%

27

7.) Is een normaal mentaal leven mogelijk, nadat 75% van je hersencellen zijn verwijderd?


Responsen


(procent)

(telling)

Ja, dit is mogelijk, want je gebruikt maar 10% van je hersenen.

0%

0

Nee, dit is niet mogelijk, want voorbij een kritische grens houdt je op met ademen.

3,13%

1

Nee, dit is niet mogelijk, want hersencellen zijn onderling dusdanig sterk verbonden, dat bij zo'n forse verwijdering het netwerk niet meer functioneert.

28,13%

9

Ja, dit is mogelijk, als je maar het juiste gebied verwijdert.

68,75%

22


Totalen

100%

32

8.) Stel iemand krijgt een leasie in V1, in de occipitaalkwab, is het mogelijk dat hij toch nog kan zien?


Responsen


(procent)

(telling)

Nee, V1 is het rayleigh station van de visuele cortex...

6,25%

2

Ja, V1 heeft namelijk niets met visie te maken, het is het gebied dat betrokken is bij beslisprocessen.

18,75%

6

Dat hangt van je definitie van zien af. Hij kan geen visuele ervaringen meer krijgen, maar hij kan nog wel gokken wat zichtbaar aanwezig is.

40,63%

13

Dat hangt er van af, door de plasticiteit van het brein kun je het geluk hebben dat andere delen de taken overnemen.

34,38%

11


Totalen

100%

32

9.) Gegeven een gealfabetiseerde stapel van N tentamens, hoeveel tijd kost het om er eentje op de juiste plaats tussen te voegen?


Responsen


(procent)

(telling)

N

26,67%

8

2log(N)

53,33%

16

N^2

6,67%

2

2^N

13,33%

4


Totalen

100%

30

10.) Helpt het 'voorsorteren' van tentamens in kleine deelstapeltjes voor de _totale_ benodigde tijd voor het sorteren van N tentamens?


Responsen


(procent)

(telling)

Ja, het gaat sneller

37,5%

12

Het maakt niet uit

28,13%

9

Nee, het gaat juist langzamer

34,38%

11


Totalen

100%

32

11.) Vergelijk de slingertijden van de cirkel en cirkelsegmenten:


Responsen


(procent)

(telling)

De korte cirkelsegmenten slingeren sneller dan de lange.

35,48%

11

Alle cirkelsegmenten slingeren even snel.

45,16%

14

Een kort segment heeft een langere slingertijd.

3,23%

1

De halve cirkel slingert het snelst, grotere en kleinere segmenten slingeren langzamer.

16,13%

5


Totalen

100%

31

12.) Wat is, voor gelijke bollen in 3D, het aantal bollen dat een andere bol tegelijk kan aanraken?


Responsen


(procent)

(telling)

10

13,79%

4

11

6,9%

2

12

62,07%

18

13

17,24%

5


Totalen

100%

29